ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರ

ಶೋರ್ ಎ ಡುರೊಮೀಟರ್

ಮಾದರಿಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗುದ್ದುವ ಯಂತ್ರ

ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರ

ರೂಟ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಯುರೊಮೀಟರ್

ಶಾಖ ವಯಸ್ಸಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿ

ಸವೆತ ಯಂತ್ರ

ಅಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಲನೆ ಸಾಧನ